[Sách] Doodle Town Level 2 Student’s Book – Macmillan English

95.000VND

Cuốn sách học sinh Doodle Town có bốn nhân vật đáng yêu sẽ đưa cả lớp của bạn vào cuộc hành trình khám phá! Các bé sẽ khám phá tiếng Anh thông qua âm nhạc, chuyển động, đối thoại, câu chuyện, giá trị, nội dung dựa trên chủ đề (CLIL) và tư duy sáng tạo.