[Sách] Cambridge FUN for Flyers 4th (Edition 2018 )

110.000VND

Bộ giáo trình FUN for Starters/ Movers/Flyers do Cambridge phát hành luôn là sách hướng dẫn học tốt nhất ở mỗi level cho học sinh muốn đạt số khiên cao trong kì thi này. Bắt đầu từ tháng 1.2018, các kì thi trên có sự thay đổi nhỏ về nội dung thi. Tài liệu học và ôn tập cũng sẽ thay đổi: đẹp hơn và đa dạng hơn, và có chút khó hơn ở mỗi cấp độ !!

Ví dụ YLE Starters update 2018 sẽ khác như này:
www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/starters/test-format/2018-update/

Còn đây là 1 đề thi mẫu của Cambridge Starters từ năm 2018 :
www.cambridgeenglish.org/images/starters-sample-papers-2018-vol1.pdf