Read and master I can read- 15 set in 1 books

99.000VND

Read and master I can read

– Bộ sách này có tổng cộng có 15 set được gộp vào 1 cuốn đánh vần tự nhiên, được chia thành nhiều phụ âm đơn âm, nhị âm, phụ âm kép và các hậu tố phát âm theo cách phân loại từ word familes…

-Đây là một cuốn sách bổ trợ giảng dạy rất thực tế và chất lượng cao.

– Nó không chỉ khuyến khích nhận thức về ngữ âm cho trẻ nhỏ mà còn học các quy tắc chính tả cho trẻ lớn hơn

.”? Thông tin sách:
– Khổ B5
– Sách gáy keo

còn 4 hàng