Bộ truyện 50 cuốn USBORNE MY FIRST READING LIBRARY ( BỘ XANH)

780.000VNĐ

#Usborne_my_first_reading_Xanh
🔥Bộ sách gồm 50 cuốn chia ra 3 nhóm:
Usborne Very first reading – gáy xanh lá cây gồm 22 cuốn
Usborne First reading Level 1: Gáy vàng gồm 12 cuốn
Usborne Fist reading Level 2: Gáy tím gồm 16 cuốn