Bộ 2 cuốn sách luận Model Essays level 1 2

99.000VND

Hôm nay, xin giới thiệu với các bạn bộ sách MODEL ESSAYS khá hay dành cho các bạn muốn tập viết các bài luận từ dễ đến cấp độ cao hơn.

Mỗi level gồm 50 chủ đề viết gần gũi vô cùng ( myself, my family, my mother, my father, my sisters, my brothers, my best friend, my teacher I like best, my favorite book…)