[Sách] IGCSE CAMBRIDGE INTERNATIONAL MATHEMATICS 0607 Extended 

550.000VND

Dành riêng cho các bạn chuyển bị thi vào hệ Cam THCS ( lớp 6) thì ôn cuốn này và cuốn Cambridge Primary Mathematics 6 Learner’s book nữa là ổn về cả kiến thức và từ vựng