[Sách] California Science Grade 3 Activity Lab Book

70.000VND

Bộ sách môn khoa học lớp 1-6 của Bang California – California Science Grades 1-6

Bộ sách dạy môn khoa học ở cấp phổ thông (tiểu học) ở bang California – Mỹ. Với mỗi lớp bộ sách này gồm có:

1. Quyển Interactive Text (hay còn gọi là student book hay text book – sách giáo khoa)
2. Quyển Reading and Writing in science (hay còn gọi là quyển work book – quyển bài tập giúp bé hiểu hơn về nội dung bài học trong student book và trình bày lại (dưới dạng bài viết hoặc các bài tập điền từ), giúp bé không chỉ phát triển kiến thức về khoa học tự nhiên mà còn phát triển kỹ năng đọc, hiểu, và viết tiếng Anh.
3. Quyển Activity Lab book (là quyển thực hành, hướng dẫn chi tiết cụ thể từng hoạt động thực hành theo từng bài học trên lớp). Mỗi hoạt động thực hành đều có hướng dẫn và có bài tập để các bé hoàn thành sau khi thực hành xong. Đây là quyển rất hữu ích vì nó hướng dẫn cụ thể các hoạt động thực hành mà bố mẹ có thể tổ chức cho bé.
4. Standards Test Preparation: Là các bài kiểm tra thiết kế theo từng chuẩn đầu ra của text book. Bố mẹ có thể sử dụng để kiểm tra trình độ của con sau khi học xong.