[Sách] Macmillan Science 1 Pupil’s book 

70.000VND

Macmillan Science là khóa học Khoa học sơ cấp sáu cấp được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của người học quốc tế. Khóa học thu hẹp khoảng cách giữa học chương trình chính và CLIL hoặc học tiếng Anh trung bình. Mỗi cấp độ thúc đẩy một cách tiếp cận tập trung vào học sinh hiện đại để học tập khoa học với các bài học được cấu trúc rõ ràng và các hoạt động được phân loại cẩn thận.