[Sách] Daily Warm-Ups Science Grade 4

80.000VND

?DAILY WARM-UPS SCIENCE (grade 2-6)
bao gồm các chủ đề khoa học phong phú (Life science, Physical Sience, Earth and Space Science) được xây dựng theo chuẩn Common Core Mỹ với các bài tập ngắn gọn, kiến thức mở rộng theo dạng trôn ốc giúp học sinh nắm kiến thức chắc chắn.
??? Sách đặc biệt phù hợp với các bạn học hệ Cambridge hoặc các con học theo các chương trình homeschool, các chương trình sách giáo khoa Mỹ vì chủ đề và bài tập rất gần với những nội dung các con được học.
??? Với bộ Daily warm-ups reading mà các bạn đã biết trước đây, các chủ đề khoa học cũng được nhắc đến, nhưng chỉ đến Daily warm-ups Science (grade 2-6) các chủ đề mới thực sự được đào sâu, khai thác rộng, thật sự hữu ích cho các bạn nhỏ đang học môn Science ở trường. Các con có thể làm tuần tự hay chọn bài tập của chủ đề đang học. Bài tập phong phú về cách hỏi và thân thiện với trẻ giúp cho cuốn sách đạt được nhiều mục tiêu: cung cấp kiến thức, thu hút và tăng tương tác qua các bài tập, đào sâu vào từng chủ đề học để mở rộng chủ đề và tăng lượng từ vựng, nâng cao khả năng đọc hiểu của các con trong môn khoa học.