Telling the time

45.000VND

Độ dày: 28 trang cả bìa.

Kích thước: 29,5cm x 22cm.

Câu chuyện với lời văn đơn giản, gần gũi và có giá trị giáo dục cao bởi các bạn nhỏ đã sinh hoạt rất đúng giờ, biết giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà, biết chào hỏi…

Hết hàng