Telling the time

180.000VNĐ 45.000VNĐ

Độ dày: 28 trang cả bìa.

Kích thước: 29,5cm x 22cm.

Câu chuyện với lời văn đơn giản, gần gũi và có giá trị giáo dục cao bởi các bạn nhỏ đã sinh hoạt rất đúng giờ, biết giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà, biết chào hỏi…

Hết hàng