Bộ Maisy 12 cuốn

480.000VND

Số trang: 16 trang

Kích thước sản phẩm: 8 x 0.1 x 8 inch

Hôm nay là Ngày Lễ Tạ Ơn, và Maisy và tất cả bạn bè của cô đang có một
bữa tối đặc biệt. Có thực phẩm phải được tập hợp, rau để rửa, và một ngôi nhà để trang trí với hoa. Bảng cần thiết, một chiếc bánh ngon cần nướng – có rất nhiều việc phải làm! Với ba mươi bốn dán đầy màu sắc trên tay, độc giả nhỏ sẽ yêu tham gia vào việc chuẩn bị bằng cách kết hợp dán vào hình ảnh.

Hết hàng