[Sách] Practical Grammar Level 1 with Audio CDs

160.000VND

Practical Grammar là bộ tài liệu thực hành ngữ pháp gồm 3 cấp độ, lần lượt được chia thành Practical Grammar Level 1, Level 2 và Level 3 có kèm theo CD dành cho người mới bắt đầu học tiếng Anh