[Sách] Complete Practice Book for Grammar, Vocabulary & Comprehension Primary 1 (printed 2016)

150.000VND

Sách] Complete Practice Book for Grammar, Vocabulary & Comprehension Primary (printed 2016) 1-2-3-4-5-6

Các bạn lớp 3-4-5 thì làm level 1-2-3
Các level 4-5-6 dành cho các bạn giỏi hoặc từ lớp 6.

?Đây là bộ sách bài tập khá hoàn chỉnh để cung cấp một nền tảng tiếng anh vững chắc cho các bạn nhỏ . Đặc biệt phù hợp cho các bạn ôn luyện để tham gia các kỳ thi kiếm học bổng A*star , English Champion, và chuyên anh cấp 2. Bộ sách của NXB Educational Publishing House Pte Ltd nên cũng nằm trong dòng sách bài tập nâng cao của Singapore

?Mỗi cuốn sách gồm:
– 100 bài tập ngữ pháp dạng trắc nghiệm
– 100 bài tập về từ vựng (trắc nghiệm)
– 25 bài tập điền từ vào câu
– 25 bài tập ngữ pháp (chọn dạng đúng)
– 30 bài tập đọc hiểu với cấp độ khó tăng dần
– Các dạng bài test cơ bản