[Sách] Cambridge Grammar and Beyond 2 Student’s book

370.000VND

Học sinh học ngôn ngữ trong thế giới thực. Grammar and Beyond dựa trên nghiên cứu toàn diện về các cách thức mà ngữ pháp được sử dụng trong thế giới thực. Loạt bài lấy cơ sở nghiên cứu này và tập trung sinh viên chú ý vào thông tin chính xác và phù hợp nhất. Sau đó, sinh viên áp dụng ngay những gì họ đã học được khi nói và viết. Trong khi loạt bài tập trung đặc biệt vào ngữ pháp để viết, cả bốn kỹ năng đều được trình bày kỹ lưỡng. Khi sinh viên chuẩn bị viết, họ thực hành chỉnh sửa các lỗi phổ biến – dựa trên bộ sưu tập lớn các bài viết của sinh viên. Sau đó, họ áp dụng ngữ pháp trực tiếp trong một tác vụ viết, tạo mối liên hệ rõ ràng giữa những gì họ học và cách họ viết.