[Sách] Đề thi Cambridge Primary Checkpoint Mathematics Exam : 2006-2007-2008-2009-2010-2012-2013-2014-2015-2016

350.000VND

Bộ tập hợp khoảng 60 đề thi ( mỗi đề khoảng 15 trang) Checkpoint Toán tiểu học Cambridge. Rất phù hợp cho bạn nào chuẩn bị thi vào các trường cấp 2 hệ Cambridge. Đa số các đề đều có lời giải.

Hết hàng