[Sách] Bridging K2 to Primary 1 : Character Education ( Sách mầm non Singapore) 

190.000VND

BRIDGING K2 to PRIMARY 1 (Sách mầm non của Singapore)
(Dành cho trẻ lớp Lá chuẩn bị lên lớp 1 hoặc các bạn đang học lớp 1-2 đã có 2-3 năm học tiếng Anh)
– Maths
– Science
– Grammar & Vocabulary
– Reading & Wriring
– Comprehension
– Character building Bộ sách gồm 6 chủ đề, chuẩn bị đầy đủ nhất kiến thức cho con vững vàng vào tiểu học:

– Maths: học nhận diện số, chữ, và đếm, cộng trừ trong phạm vị 100
– Science: làm quen với các khái niệm và pahan loại sinh vật, và vô sinh vật, động vật, thực vật, vi khuẩn, vật liệu, vòng đờ của động vật và thực vật, vật chất và trạng thái, năng lượng, anh sáng, nhiệt, và nam châm
– Grammar & vocabulary: phân biệt danh từ, động từ, tính từ, trạng từ; các thì và thời gian; cấu trúc câu; các loại câu và dấu câu; từ đồng nghĩa trái nghĩa; từ vựng thuộc các chủ đề đất nước, con người, nghề nghiệp, điạ điểm, ngôi nhà, âm thanh và di chuyển của động vật
– Reading and Writing: Đọcvà viết
– Comprehension: Luyện kỹ năng đọc hiểu
– Character building: Tự chăm sóc, tôn trọng người lớn, công việc hàng ngày, phụ giúp gia đình, phép lịch sự, chia sẻ, biết ơn, cư xử nơi công cộng, tự quản lý đồ cá nhân, giúp đỡ, tử tế với động vật, kết bạn, quan tâm, lưu tâm v.v

Mỗi quyển sách dày trên dưới 300 trang, nhưng được viết vô cùng khoa học dễ hiểu, con túc tắc làm nhẹ nhàng vui vẻ. Con hứng thú vui vẻ mà hiệu quả lại ngoài mong đợi