Funny Phonics and Silly Spelling – Sách luyện đọc viết cho bé 5-6 tuổi

Funny Phonics And Silly Spelling

Một cuốn sách hoạt động tương tác thú vị dựa trên chủ đề phổ biến về phép thuật để thu hút và thúc đẩy những người học trẻ tuổi. Cuốn sách này giúp trẻ rèn luyện kỹ năng đánh vần và phát âm, củng cố những gì đã được dạy ở trường. Các cuốn sách kết hợp các nhân vật vui nhộn, ma thuật và minh họa tuyệt vời với các hoạt động tập trung vào Chương trình giảng dạy quốc gia • Thúc đẩy các hoạt động dựa trên Chương trình giảng dạy quốc gia KS1

• Học từng bước được giới thiệu bởi các nhân vật vui nhộn

• Bao gồm các miếng dán vàng để thưởng thành tích

CÁC MẸ ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH CHO CON