50 science things to make and do – Bé tập làm đồ chơi

50 Science Thing To Make And Do

Một cuốn sách bìa mềm có kích thước tiện dụng với 50 thí nghiệm và hoạt động từng bước thú vị dành cho các nhà khoa học trẻ. Các hoạt động bao gồm tạo ra một màn trình diễn ánh sáng và bóng tối, tách màu trong một thí nghiệm mực hấp dẫn, tạo ra một con quái vật tạo bọt bằng các phản ứng hóa học và nhiều hơn nữa! Mỗi trang hiển thị các hướng dẫn từng bước về cách hoàn thành hoạt động cũng như giải thích đơn giản về khoa học đằng sau nó. Một cuốn sách tuyệt vời để giới thiệu cho trẻ em các khái niệm khoa học một cách thú vị và tương tác.

CÁC MẸ ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH CHO CON