100 Things For Little Children To Do On A Journey

100 Things For Little Children To Do On A Journey

100 Things For Little Children To Do On A Journe- Cuốn sách này có một bộ thẻ hoàn toàn mới chứa các hoạt động đơn giản để giữ trẻ nhỏ bận rộn trên những hành trình dài. Nó bao gồm các trò chơi như noughts và cross, cũng như các câu đố và câu đố bằng cách sử dụng các vật thể có thể được tìm thấy trong xe hoặc trong khung cảnh xung quanh.

Các thẻ được lau sạch và gói bao gồm một cây bút đặc biệt để viết câu trả lời trên thẻ, làm cho gói hoàn toàn khép kín và dễ dàng mang theo. Các thẻ mạnh mẽ và bền, đảm bảo sử dụng nhiều lần

CÁC MẸ ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH CHO CON