Trò chơi đoán các con vật qua bóng

Trò Chơi Đoán Tên Con Vật Qua Bóng

Thử tài của bé!
Bé yêu của bạn đã nhận biết được rất nhiều con vật? Trò chơi gọi tên con vật qua các bức tranh đầy màu sắc không còn làm khó bé được nữa? Vậy thì bạn hãy thử tài của bé bằng cấp độ khó hơn: Nhận biết con vật, gọi tên qua bóng của con vật đó.

BA MẸ ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ CHO CON