Toán Math – Các phép toán cơ bản dưới 100

Math And Symbols Image3

Cuốn sách tập hợp phép cộng và phép trừ lên tới 100
Phép cộng và phép trừ được cho rằng là những chủ đề toán học quan trọng nhất đối với mọi học sinh học toán lớp một.
Sự ghi nhớ những mối quan hệ của các con số và “ cảm giác” với những con số cùng với khả năng cộng và trừ số mà không cần nghĩ ngợi nhiều.
Những chủ đề toán học trong các năm học ở trường trong tương lai đều chú ý vào những kĩ năng quan trọng này. Có thể đúng khi mà những trang sách vô tận về các con số khi nghiên cứu nhiều các tài liệu dường như không có ý nghĩa với học sinh nhưng những kĩ năng này là rất quan trọng mà chúng tôi khuyên mọi giáo viên, phụ huynh và học sinh in cuốn sách nhỏ và xem hết các trang sách! Kết quả là sẽ khiến học sinh tự tin với môn toán học!
Cuốn sách cùng các câu trả lời và được viết cho học sinh ở mọi trình độ. Dành cho cả học sinh yếu và giỏi! Nó giống như một video trò chơi; bạn càng luyện tập nhiều thì bạn càng trở nên tốt hơn!
Cuốn sách nhỏ này là phần của Chuỗi các kĩ năng tiếng Anh về toán học của chúng tôi mà dựa trên nền tảng các chủ đề toán học cốt yếu là cơ sở của ứng dụng toán học!
Chúc các bạn dạy trẻ thật tốt.

BA MẸ ẤN VÀO ĐÂY TẢI SÁCH CHO CON