Smart phonics 1, 2, 3

Smart Phonics 1 500x554

Bộ sách ” Smart Phonic 1,2,3 ” là một chuỗi 5 cấp độ dễ dạy dành cho học sinh tiếu học đang học Tiếng Anh như một ngoại ngữ. Những cuốn sách được viết đặc biệt cho sinh viên ở châu Á. Bộ sách bắt đầu với các âm đơn, sau đó thêm các nguyên âm ngắn và dài và cuối cùng là kết hợp các từ cái kép nguyên âm và phụ âm. Phương pháp xây dựng từng bước được thiết kế cẩn thận này sử dụng hoạt động viết, hoạt động nghe và trò chơi thú vị để đưa học sinh nắm rõ được tất cả các ngữ âm.

CÁC MẸ ẤN PHÍA DƯỚI ĐỂ TẢI SÁCH CHO CON

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3