Sách truyện cố tích Fairy Tales

110.000VND

Sách in laze đẹp xuất sắc, nét căng như sách nhập
cuốn hơn 80 trang
cỡ chữ to đùng ạ, truyện dành cho các con đã có vốn từ, mỗi câu truyện ngắn chỉ 8-10 trang gồm chữ và hình như ảnh nạ, gối đầu giường 1 cuốn đọc cho con ngủ đi các chị, nhanh tay, hàng về có ít ạ
#fairytales