[Sách] Trọn bộ 5 level Grammar Friends 1,2,3,4,5

100.000VND480.000VND

Các bài thuyết trình ngữ pháp từng bước trong Grammar Friends giới thiệu về hình thức, cách sử dụng và ý nghĩa theo cách mà ngay cả những người mới bắt đầu học cũng có thể hiểu và ghi nhớ. Bộ sách được viết để hỗ trợ giáo trình Gia đình và Bạn bè nhưng là một bổ sung lý tưởng cho bất kỳ khóa học tiếng Anh tiểu học nói chung. Có rất nhiều hoạt động được kiểm soát để giúp trẻ cải thiện ngữ pháp bằng văn bản và các hoạt động tương tác thú vị trên Học sinh bạn ngữ pháp.

Xóa