[Sách] Everybody Up 6 ( 2nd Edition) Student book

100.000VND

Bộ sách Everybody Up Student Book 1,2,3,4,5,6 Stater là bộ sách dành cho các em học sinh mẫu giáo tiểu học khi mới bắt đầu học tiếng Anh. Bộ sách có nhiều hình ảnh và được biên soạn rất dễ hiểu, dễ học.

Bộ sách Everybody Up Student book là bộ sách gồm 7 quyển 1,2,3,4,5,6 và Stater được nhà xuất bản Oxford University Press ấn hành dành cho các em học sinh từ 3-14 tuổi tương đương với cấp tiểu học và trung học. Đối với các em tiểu học thì nên học ở cấp Everybody Up 1, từ đó có thể học lên cao ở các tập cao hơn.

Bộ sách Everybody Up Student Book 1,2,3,4,5,6 Stater được trình bày công phu và nhiều kinh nghiệm của tác giả Patrick Jackson và Susan Banman Sileci biên soạn thông qua các hoạt động hàng ngày với các từ vựng, và ngữ pháp cơ bản được sử dụng thường xuyên. Sách được thiết kế với nhiều hình ảnh thực tế, nhiều màu sắc, vui nhộn đi kèm theo từ vựng, ngữ pháp và các hoạt động hàng ngày, điều này đã làm cho trẻ em học tập được tốt hơn, vui vẻ hơn và có nhiều khả năng sáng tạo hơn trước.

Sách Everybody Up Student book có đề cập đến nhiều chủ đề rộng khắp và thường gặp trong cuộc sống như gia đình, bạn bè, các đồ vật, các chủ đề như khoa học, nghệ thuật và chữ cái….Sách còn kèm theo bản các bài hát đơn giản và vui nhộn dễ nhớ giúp các em tăng thêm sự thích thú và đang dạng khi học tiếng Anh.

Với sự toàn diện và biên soạn khoa học bộ sách thực sự sẽ giúp các em tiểu học trang bị những kiến thức tiếng Anh cơ bản, giúp bé có nền tảng tốt để học lên những mức độ cao hơn.