[Sách] English Vocabulary in Use Pre-intermediate and Intermediate with Answers (4th , 2017)

190.000VND

Những từ bạn cần để giao tiếp với sự tự tin. Giải thích từ vựng và thực hành cho người học tiếng Anh trước trung cấp và trung cấp (B1). Hoàn hảo cho cả hoạt động tự học và lớp học. Nhanh chóng mở rộng vốn từ vựng của bạn với 100 đơn vị giải thích dễ hiểu và bài tập thực hành. Hãy tự tin về những gì bạn đang học, nhờ vào nghiên cứu của Cambridge về cách tiếng Anh thực sự được nói và viết, và tự học tốt hơn, với các đơn vị học từ vựng, thực hành cá nhân và một câu trả lời dễ sử dụng.