[Sách] Daily Summer Activities Grades 1-2 by Evan Moor

100.000VND

Daily Summer Activities Grades là giải pháp hoàn hảo để giúp học sinh chuyển sang cấp lớp tiếp theo. Những cuốn sách hoạt động này là lý tưởng cho nghỉ học và làm giàu tại nhà. Phụ huynh sẽ đánh giá cao việc thực hành dựa trên kỹ năng trên các lĩnh vực chủ đề và trẻ em sẽ thích các hoạt động hấp dẫn và các trò chơi học tập.