[Sách] Challenge ENGLISH 4-in-1 Primary 1 (printed 2017)

110.000VND

Giống như ở Việt Nam sách toán được chia ra sách cơ bản và nâng cao thì ở Sing, bộ Step by step Maths được coi là bộ sách nền tảng và bộ sách được khuyến khích dùng để nâng cao năng lực toán học cho các bạn tiểu học đó là Challenging 4 in 1 maths. Cả bộ có 6 cuốn, nội dung được thiết kế theo 4 phần: – Phần A: câu hỏi có nhiều đáp án để lựa chọn. – Phần B: câu hỏi ngắn và câu trả lời. – Phần C: các câu hỏi có cấu trúc Sách của NXB EPH Số trang: 216 trang/ cuốn