[Sách] Cambridge Primary English 5 Leaner’s book

130.000VND

Bộ sách Cambridge Primary English 123456 bao gồm 6 mức độ được thiết kế cho các em học sinh bậc tiểu học Cambridge. Chương trình được thiết kế nhằm khuyến khích các em học sinh sử dụng Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất, khuyến khích các em sử dụng các kỹ năng nghe nói đọc viết thông qua các hoạt động cá nhân, theo đôi và theo nhóm.