[Sách] Cambridge Key English Test (KET) 7

99.000VND

Bộ sách ” Key English Test 1,2,3,4,5,6,7″ hay còn gọi là Chứng chỉ Cambridge English KET.
Với chứng chỉ KET chúng ta có thể:
– Hiểu và sử dụng các cụm từ, các lối diễn đạt cơ bản
– Hiểu văn viết Tiếng Anh cơ bản
– Tự giới thiệu và trả lời các câu hỏi cơ bản về mình
– Tương tác với người nói TA ở mức độ cơ bản
Lý do để chọn Cambridge English KET
– Nhận được bằng cấp có giá trị được công nhận trên toàn thế giới
– Nâng cao triển vọng nghê nghiệp, học tập và du lịch của bạn.
– Cho bạn thấy có những kỹ năng ngôn ngữ cơ bản cần thiết để giao tiếp bằng TA.