[Sách] Cambridge English Phrasal Verbs in Use Advanced 2nd Edition with answer 

150.000VND

Cấp độ mới này của Phrasal Verbs in Use được thiết kế dành riêng cho các học sinh cấp độ cao muốn cải thiện kiến thức về lĩnh vực tiếng Anh thường gặp khó khăn này. Cuốn sách bao gồm nhiều cụm động từ hữu ích cho sinh viên chuẩn bị cho các kỳ thi Cambridge CAE, CPE và IELTS.