[Sách] Cambridge English Movers 1 For Revised Exam From 2018 Student’s Book

80.000VND

Bài kiểm tra xác thực cho người học chuẩn bị cho Cambridge English sửa đổi: Người học trẻ từ năm 2018. Bộ sưu tập bài kiểm tra này cho Movers cung cấp thực hành thi lý tưởng. Nó chứa ba bài kiểm tra đầy màu sắc trong đó có các hoạt động hấp dẫn và minh họa hấp dẫn để thúc đẩy các học viên trẻ. Những bài báo này cũng cung cấp một cơ hội tuyệt vời cho trẻ em, phụ huynh và giáo viên để làm quen với định dạng của bài kiểm tra sửa đổi.