[Sách] Cambridge Checkpoint Science Workbook 7 

50.000VND

Sách Cambridge Checkpoint Science 7 là cuốn đầu tiên của secondary dành cho các bạn lớp 6 theo hệ Cambridge. Từ level 7 này, mỗi bộ sẽ gồm 1 sách Coursebook in màu toàn bộ và 1 sách Workbook bìa màu nội dung in đen trắng.

Cho phép đặt hàng trước