Sách Math in My World 3

Math In My World 3

Sách Math in My World 3 là cuốn sách Tiếng Anh trẻ em lớp 3 vừa cung cấp kiến thức toán học cơ bản vừa giúp học sinh học Tiếng Anh một cách hiệu quả.

Với bộ sách này, học sinh sẽ được làm quen với nhiều dạng toán phong phú, hấp dẫn để phát triển khả năng tư duy toán học logic. Đồng thời áp dụng toán học để giải quyết nhiều vấn đề diễn ra trong cuộc sống

MẸ ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH VỀ CHO CON