Opposites – Sách về từ trái nghĩa hay cho bé

Upload 0c4be33de7c24b4c8b36c191a3f55d84

Opposites là bộ sách miêu tả về các từ trái nghĩa, so sánh sự khác nhau giữa chúng, bắng phương pháp đổi nghịch, lô gíc với nhau, giúp bé có thể nhớ 2 từ một lúc.

CÁC MẸ ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH CHO CON