DRAWING FUN WITH PENCILS – Bé vừa học vừa vẽ

Drawing Fun With Pencils Bé Vừa Học Vừa Vẽ

Đây là sách hướng dẫn các bé vẽ các con vật và đồ vật. Nét vẽ rất đơn giản nhưng sinh động.
Ba mẹ tải về in ra vẽ cùng với con

LINK TẢI VỀ ẤN VÀO ĐÂY Ạ