Disney Learning – Phonics and reading (Ages 5-7)

Phonic And Readding Disney

Bộ sách này là tuyệt vời cho lớp đầu tiên. Đó là một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho giáo viên và phụ huynh homeschool. Nó có 32 trang được tuần tự theo kỹ năng. Sách bài tập xây dựng kỹ năng này bao gồm các kỹ năng Đọc quan trọng nhất trong Lớp Một được trình bày trong năm học. Nó khuyến khích trẻ tự học thông qua việc sử dụng các hướng dẫn hình ảnh và các ví dụ cụ thể.

Các trang sách bài tập có màu với tất cả các nhân vật Disney yêu thích của bạn và cũng bao gồm một lá thư cho phụ huynh và giáo viên. Mỗi trang được đục lỗ để dễ dàng gỡ bỏ và chứa đầy các hoạt động hấp dẫn. Các hoạt động nhấn mạnh các khối xây dựng quan trọng cho thành công học tập. Nó được hoàn thành với khóa trả lời và trang tài nguyên gốc.

Disney Learning bao gồm:

– Kỹ năng đọc, toán, ngôn ngữ, viết và vận động tinh

– Một nhân vật Disney hoặc Disney / Pixar thú vị trên mỗi trang

– Tài nguyên phụ huynh

CÁC MẸ ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH CHO CON