BỘ SÁCH DẠY TRẺ KỸ NĂNG PHẢN BIỆN BẰNG TIẾNG ANH

BỘ SÁCH DẠY TRẺ KỸ NĂNG PHẢN BIỆN BẰNG TIẾNG ANH.

Rất nhiều câu hỏi, cách cách so sánh, hướng dẫn trẻ đưa ra ý kiến của chính mình.
Hiện tại mình mới cập nhật dc 5 quyển từ level K dành cho học sinh mầm non đến tiểu học.

BA MẸ ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH CHO CON