Basic English Grammar 1

Basic English Grammar 1

Cuốn “Basic English Grammar Book 1- Anne Seaton” bao gồm 14 chương, bao gồm:

 1. What is Grammar?
 2. The Capital Letter
 3. Nouns
 4. Pronouns
 5. Adjectives
 6. Determiners
 7. Verb and Tenses
 8. Sub-Verb Agreement
 9. Advert
 10. Prepositions
 11. Conjuctions
 12. Interjections
 13. Sentences
 14. Punctuation

BA MẸ ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH CHO CON

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *