[Sách] Complete Book on English Preschool

150.000VND

Sách được viết đặc biệt cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi. Nó kết hợp các thành phần thiết yếu – Ngữ pháp, từ vựng và hiểu cho tiếng Anh và các khái niệm cơ bản rất quan trọng trong việc chuẩn bị cho con bạn học Toán.