[Sách] Common Core Math 4 Today Daily Skill Practice Grade K

60.000VND

Bộ sách bài tập Toán dành cho các bé từ Mẫu giáo lớn đến hết lớp 5.
Các phụ huynh mua bộ sách Toán này cho các con làm thêm ở nhà để hệ thống chắc hơn nền tảng Toán tiểu học cho con.
Sách có bố cục rõ ràng mạch lạc. Bài tập chia theo tuần, trong tuần lại có bài tập cho Ngày 1, Ngày 2…. Phía dưới mỗi trang có nêu những kĩ năng cần luyện ở dạng bài tập đang làm. Cuối mỗi tuần đều có 1 bài test để xem con nắm vững được các kĩ năng Toán đã học trong tuần chưa. Bạn nào chưa quen thì mỗi Ngày chỉ cần làm 4 bài ( sách chia như vậy), dần dần hứng thú hơn thì có thể làm 1 mạch nguyên bài tập của cả 1 tuần luôn cũng được. Cuối mỗi cuốn có đáp án.
Bộ này có tất cả 6 cuốn từ Grade K (mẫu giáo) đến Grade 5. Mỗi cuốn tầm 100 pages.