[Sách] Cambridge Primary Science 3 Teacher’s Resource

150.000VND

Tài nguyên giáo viên khoa học tiểu học Cambridge chứa tài liệu hướng dẫn về tất cả các thành phần trong bộ. Chọn các hoạt động và bài tập phù hợp với phong cách giảng dạy của bạn và khả năng của người học từ nhiều ý tưởng được trình bày. Hướng dẫn bao gồm các đề xuất cho sự khác biệt và đánh giá. Câu trả lời cho các câu hỏi từ Sách và sách hoạt động của người học cũng được bao gồm.