Our Discovery Island

202.000VND

Đây là chương trình rất hay dành cho trẻ em Tiểu học bao gồm cả Student’s book, Teacher’s book, Activity book, Flashcard, Audio và CD-ROM chương trình giúp các bé học dễ hiểu bằng những hình ảnh hoạt hình trực quan sinh động, …

Đặc biệt bộ này có đĩa CD-ROM, có phần game đi tìm nhân vật và đồ vật được yêu cầu của game. Khá thú vị.

Giá lv1:80k, lv2: 85k