My little island

My little island là giáo trình học tiếng anh cho những bé mẫu giáo mới bắt đầu học tiếng Anh gồm 3 cấp độ sẽ giúp các bé:

– Phát triển kỹ năng giao tiếp xã hội và xây dựng khả năng ngôn ngữ .

– Học tiếng Anh thông qua các câu chuyện, bài hát, thơ.

– Làm quen ngữ âm, đọc và viết cơ bản.

– Các chủ đề được kết nối với những bài học đạo đức và các môn học khác.